1920. Didžioji diena

Steigiamojo Seimo šimtmečiui paminėti skirtas filmas.