Baltas paukšti, tu sugrįžki

Režisieriaus Broniaus Morkevičiaus apybaiža, pasakojanti apie tragiško likimo disidentą, poetą Mindaugą Tomonį (1940–1975). M. Tomonį prisimena tėvas Stasys Tomonis, žmona Aldona, sūnus Rytis, draugai.