Būti tiesos pusėje

Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika rinko ir skelbė faktus apie sovietų okupacinės valdžios antibažnytinę politiką: Katalikų Bažnyčios veiklos varžymą, kunigų ir tikinčiųjų persekiojimą bei diskriminavimą sovietų Lietuvoje, spausdino sovietinei