Byla Nr. 345. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika

XX a. 7-ajame dešimtmetyje okupuotoje Lietuvoje subrendo kryptingas Katalikų bažnyčios pasipriešinimas sovietų režimo vykdomai politikai ir tikinčiųjų teisių gynimo judėjimas. Bažnyčios pasipriešinimo suaktyvėjimas sietinas su sl