Dainos galia. Lionginas Abarius

Dokumentinė apybraiža. Scen. aut. ir rež. R. Aleknaitė-Bieliauskienė.