Daktaras ir Elė

Dokumentinių filmų kūrėjas Rimas Bružas tęsia ekspediciją Bulgarijoje, ieškodamas dingusio dr. Jono Basanavičiaus žmonos Eleonoros Mohl-Basanavičienės kapo. Pavyko identifikuoti senąsias bulgarų kapines, kuriose buvo palaidota Eleonora ir, žin