Didingas gamtos grožis. Mūsų nacionaliniai parkai

Įvairiose pasaulio vietose įkurti nacionaliniai parkai atlieka svarbų vaidmenį palaikant ekologinę pusiausvyrą ir biologinę įvairovę. Paskelbti gamtos draustiniais, jie skatina natūralų ir įgalaikį ekstensyvių buveinių bei jų rūšių ekosistemų