Dievo apvaizdos valioje

Šalia Marijampolės, Skardupiuose, pas kun. Antaną Ylių 1945 m. liepos 23 d. susirinko pasitarti Jonas Pileckis- Brokas, kapit. Leonas Taunys- Kovas, Albinas Ratkelis- Oželis. Per tą pasitarimą buvo įkurtas Tauro apygardos štabas, kuris