Elė ir Daktaras

Rimo Bružo filmas apie Joną Basanavičių ir jo žmoną Gabrielę Eleonorą Mohl.