Gyvenimas pokario Vokietijoje: Vakarų Berlynui stumiantis į priekį, Rytai turėjo garbinti sovietus už „išlaisvinimą nuo fašizmo“

Po Antrojo pasaulinio karo šalys nugalėtojos siekė, kad Vokietija niekada neatgimtų kaip grėsminga karinė galia. Pirmiausia reikėjo išginti nacistines idėjas, kurios, pasitelkus propagandos įrankius, Hitlerio valdymo metais buvo stipria