Išsaugojome kalbą

Lietuvių kalbos įteisinimo kelias buvo sunkus: mus supo okupantų kalba, o čia gyvenantys rusakalbiai nemokėjo ir visiškai nenorėjo mokytis lietuvių kalbos. Nors pasipriešinimas buvo didelis, reikėjo pereiti prie dokumentų, viešųj