Kaip galima tapyba. Apie Liną Jankų

Filmas dailininko Lino Julijono Jankaus atminimui.