Kartu su Lietuva

Sovietų armijai užėmus Lietuvą, kaip ir prieš antrąjį pasaulinį karą, svarbiausia buvo kuo greičiau sovietizuoti visas gyvenimo sritis ir įtvirtinti savąją tvarką. Besipriešinantys okupacijai, visi kurie kovojo aktyvią ar pasyvią laisvė