Keramikas, puodžių karalius Vytautas Valiušis

Vytautas Valiušis - lietuvių tautodailininkas keramikas, kuria įvairios paskirties keramiką, gerai išmano senąsias technologijas (raugo, juodoji keramika, vyniojimas tošimi), jas papildo autoriniais technologiniais (juodosios ker