Ketvirtasis prezidentas

Režisieriaus J. Saboliaus filmas apie pokario metų partizaninio judėjimo vadą - Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio prezidiumo tarybos pirmininką Joną Žemaitį - Vytautą, kuris devynerius metus kovojo prieš bolševikinius okupantus, vadovavo