Laikinosios sostinės fenomenas

TV filmų ciklas apie Kauną.