Laikinosios sostinės fenomenas

Baigęs teisės studijas Antanas Smetona įsitraukė į aktyvią politinę ir visuomeninę veiklą. 1917 metais tapo laikraščio „Lietuvos aidas“ steigėju ir redaktoriumi. 1917 metų rugsėjo 18–22 dienomis vykusioje Lietuvių konferencij