Laikinosios sostinės fenomenas

Nuncijus Achile Ratti, žinodamas, kad 1919 kovo19 d. J. Pilsudskis užėmė Lietuvos sostinę Vilnių, kad į politinę kovą buvo įsitraukusi ir dvasininkija, kantriai laukė progos susidaryti pilnesnį vaizdą ir visa kuo asmeniškai įsitikinti. Proga p