Laikinosios sostinės fenomenas

1926m. balandžio 4d. pirmą kartą Lietuvos istorijoje suformuojama ir įkuriama Lietuvos bažnytinė provincija. Popiežius Pijus XI-asis išleidžia garsiąją bulę Lithuanorum gente, pagal kurią provincijos centras buvo Kaune. Jos vadovu paskirtas ar