Laikinosios sostinės fenomenas

Laikinojoje sostinėje steigiantis naujiems periodiniams leidiniams, didėjant jų svarbai, susirūpinta spaudos reglamentavimu. 1919 metų lapkričio 30 dieną priimtas pirmasis Lietuvos spaudos įstatymas. Apie spaudą buvo rašoma: „Spauda &sca