Laikinosios sostinės fenomenas

Kauno burmistro pareigas Jonas Vileišis pradėjo eiti 1921 09 30. Jonui Vileišiui vadovaujant Kauno savivaldybei, miestas gyveno didžiausią visų sričių pažangos laikotarpį ir iškilo iki europinio lygio miesto. Kuriant valstybę, įs