Laikinosios sostinės fenomenas

Po Pirmojo pasaulinio karo įvairiose valstybėse sparčiai vystėsi civilinė aviacija, buvo steigiami aeroklubai. Taip surado pritaikymą atitarnavę kariniai lėktuvai, instruktoriais tapo buvę karo lakūnai. Pažangioji visuomenės dalis suprato, kad, sukūr