Lietuvos Laisvės varpas

Tai - pasakojimas apie Lietuvos žmones, kurie praėjusiojo 100-ečio pradžioje gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose ir drauge su savo tėvynainiais kūrė atgimstančią Lietuvos valstybę. Filme yra panaudota unikali, lig šiol Lietuvoje vieša