Lietuvos mokslininkai

Chemikas Rimantas Petras Venskutonis.