Meilė Tėvynės nemari. Juozas Naujalis

Dokumentinė apybraiža apie kompozitorių, vargonininką, choro dirigentą, pedagogą, pirmosios Dainų šventės rengėją Juozą Naujalį, skirta jo 150-osioms jo gimimo metinėms.