Miglos vaikai

Di yra trylikametė, gyvenanti kaime, paskendusiame Šiaurės Vietnamo kalnų migloje. Jai pasisekė, nes ji priklauso pirmajai vaikų kartai, turinčiai galimybę įgyti išsilavinimą, tačiau siekdama išsilavinimo ji pirmiausia turi įtiki