Mylėti ir atleisti. Monsinjoras K. Vasiliauskas

Laida apie kunigą, tremtinį, politinį kalinį K. Vasiliauską: monsinjoras pasakoja apie savo gyvenimo kelią, metus tremtyje, tarnystę Dievui ir žmonėms, sutiktas asmenybes