Nepažintoji Žemaitė

Dokumentinė apybraiža. Aut. Zita Kelmickaitė. 2020 m.