Neužmiršti. Vidas Maciulevičius

Vido Maciulevičiaus žmona Aušra: pirmoji mintis – vyrą sužeidė buože, bet kad nušovė... niekaip nepatikėjau.