Nuo Mėmelio iki Klaipėdos. Po audros

Klaipėda ir Klaipėdos kraštas iki Pirmojo pasaulinio karo XIX- XX a. pradžioje. Lietuvių ir klaipėdiškių bendravimas ir bendradarbiavimas spaudos draudimo metu, spauda Rytų Prūsijoje, akultūracija, mažlietuvių ir didžiosios Lietuvos lie