Parlamentarizmas Lietuvos ateičiai. Pasakojimas apie Tarpukario Seimų pirmininkus

Pasakojimas apie Tarpukario Seimų pirmininkus: A. Stulginskį, A. Tumėną, Just. Staugaitį, J. Staugaitį, L. Bistrą, V. Petrulį, K. Šakenį. Režisierius V. Snarskis.