Paženklintieji: svarbiausios kalantinių nuotraukos istorija

Dokumentinė apybraiža. Apie 1972 m. įvykius Kaune ir rezistentą Romą Kalantą. Rež. Andrius Lygnugaris. 2023 m.