Petras Repšys: darbai

Dokumentiniame filme režisierius Algis Kuzmickas stebi ir fiksuoja, kaip gimsta 30 metų kurtas menininko P. Repšio bareljefas „Lietuvos Krikštas“. Filme pasirodo ir artimi P. Repšio draugai, kurie taip pat dalyvauja k