Po 54 metų. Alfonsas Nyka-Niliūnas

Dokumentinė apybraiža. Rež. Juozas Sabolius. 1998 m.