Rudenio lapai

Režisieriaus K. Musnicko apybraiža apie tris garbaus amžiaus sulaukusius lietuvių menininkus - kompozitorių Konradą Kavecką, poetą Joną Graičiūną ir skulptorių Napoleoną Petrulį.