Šaukštas

Žmogus skverbiasi vis gilyn į žemę. Iki pat ten, kur telkšo nafta. Didelės grupės sudėtingomis technologijomis apsiginklavusių profesionalų išgauna naftą ir transportuoja ją milžiniškais atstumais kitoms specialistų komandoms, įv