Scenos ginklanešys. Aktorius Jonas Kavaliauskas

Dokumentinis filmas apie iškilų Lietuvos aktorių Joną Kavaliauską. Filmas skirtas aktoriaus 90-ečiui. Aktorių prisimena Jo seserys Gražvyda ir Valentina, P. Likša, J.Meškauskas, J. Rygertas, R. Tuminas. Scen. aut N. Baužytė, reži