Teturiu Tėvynės meilę

S. Daukanto 200-osioms gimimo metinėms. 1993 m.