Ugnis ir paguoda

Filmas skirtas Lietuvos jėzuitų metams.