Visa yra vienis. Šventasis Juozapatas

Seimas 2023-iuosius paskelbė Šv. Juozapato Kuncevičiaus (1580–1623) metais, lapkričio 12-ąją minėsime 400-ąsias šventojo kankinystės metines. Prisiminkime unikalų Bažnytinio meno muziejaus eksponatą, o kartu ir patį šventąj