Zikaras. Laisvės paminklo kūrėjas

Filmas apie pirmą profesionalų Lietuvos skulptorių Juozą Zikarą – Laisvės paminklo Kaune kūrėją, Lietuvos pinigų bei valstybinių simbolių ir istorinių asmenybių biustų autorių. Zikaro likimas klostėsi panašiai kaip tarpukario Lietuvos va