Zikaras. Laisvės paminklo kūrėjas (su garsiniu vaizdavimu)

Dokumentinis filmas. 2018 m. Rež. Linas Mikuta. N-7. (su garsiniu vaizdavimu).