Žudynės prie TV bokšto liudininkų akimis

Dokumentinė apybraiža pasakoja apie Televizijos bokšto šturmą ir aukas, autorius remiasi Sausio 13 bylos medžiaga ir archyvais ir gana detaliai pasakoja, kaip kas žuvo ir kokius sužeidimus patyrė.