Laikinosios sostinės fenomenas

Jonas Prapuolenis. Dokumentinis filmas. Rež. Justinas Lingys.