Laikinosios sostinės fenomenas

„Lietuvos sąžinė“ – Petras Leonas. Dokumentinis filmas. Rež. Justinas Lingys.