Laisvės kaina. Sąjūdis

TV serialas. Rež. S. Balandis. 2019 m. 1 s.