Laisvės kaina. Sąjūdis

TV serialas. Rež. S. Balandis. 2019 m. 12 s.