Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą

Dokumentinė apybraiža apie Juozą Tumą-Vaižgantą.