Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą

Dokumentinė apybraiža apie Saliamoną Banaitį.