Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą

Dokumentinė apybraiža apie Stasį Lozoraitį.